Hopp til innhold

Generelle kjøpsvilkår

Vår personvernerklæring finner du her.

I samsvar med GDPR har du nå også mulighet til å laste ned, slette dine brukerdata lagret hos oss via siden Mine data.

Avtalen 
Carepacks selger produktene på løpende abonnementsbasis i henhold til valgt leveringsintervall uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt i disse avtalevilkår. Avtalen kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

Definisjon av partene i avtalen 
«Selger» er: Carepacks AS
Org. nr.: 917099901
Adresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
E-post: post@carepacks.co

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».
«Tjenesten» referer til abonnementstjenesten. «Produktet» er varen som leveres i abonnementstjenesten.

Kontaktinformasjon kundeservice Faktura

Finans2 AS

Telefon: 37005938
E-post: kundesenter@finans2.no
Post: Pb. 2033, Vika 0125 Oslo

 

Kontaktinformasjon kundeservice Carepacks
Telefon: 92873733
E-post: post@carepacks.co
Post: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Lager og returadresse

Wepack AS

Rosenholmveien 6

1253 Oslo

Avtaleinngåelse, aksept og endring av avtalevilkårene
Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår. Angreskjema og opplysningsskjema om angrerett finner du på carepacks.co, som kan lastes ned.

Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller skreddersy ditt abonnement.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.  Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første Produkt i Tjenesten i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på:

E-post: post@carepacks.co
eller Post: Carepacks AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).
Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post. Som du kan laste ned her

angrerettskjema CarePacks AS

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi kreditere ubetalt faktura eller tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vil tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått Produkt(er) tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at Produkt(er) er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere Produkt(er) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Benytt returadresse oppgitt over. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt.

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Det er ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-.

Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 59,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, se nærmere om dette pkt. 8.

Retur/bytte

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Det er ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-.

Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 59,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven,

Jf. Angrerettloven §13, er du pliktig til å melde fra til selger 14 dager etter at du har mottatt varen dersom du ønsker å benytte deg av din rett til å angre på et kjøp.

angrerettskjema CarePacks AS

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Originalemballasjen må følge med.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss. Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).

Angrerett gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Har du noen spørsmål i forbindelse med retur, bytte og utfylling av returskjema er du velkommen til ta kontakt med oss på post@carepacks.co så hjelper vi deg!

Abonnement

CarePacks er en abonnementstjeneste som fornyes hver måned avhengig av bestillingsdato ved inngåelse av abonnementet. Normal frekvens mellom hver pakke er 28 dager.

Du må være over 18 år for å kunne abonnere på CarePacks.

Bindingstid/oppsigelsestid

Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid, du kan avslutte abonnementet når som helst via mail post@carepaks.co  Pakker som er bestilt før abonnementet stoppes eller pauses vil bli sendt. Frist for å avbestille/si opp abonnementet er 7 dager før ny pakke i abonnementet skal sendes. Dette vil si at hvis du bestiller ditt abonnement 10.desember, så må du avbestille ditt abonnement før den 3. for å unngå å få tilsendt ny pakke.

Frist for å avbestille/si opp abonnementet er 7 dager før ny pakke blir generert i bestillingssystemet.

Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveringer av Produktet og kansellere Tjenesten dersom betaling uteblir for to eller flere forsendelser, eller der Kjøper ikke lenger kan anses som kredittverdig av Selger.

Leveringsmetode

Vi benytter Helt Hjem/Postnord/Bring  som distributør. Helt Hjem leverer pakken på døra eller på postkassen og du blir varslet på SMS ved levering. Om ikke HeltHjem kan levere til din adresse, vil pakken din bli sendt med Postnord og da må pakken hentes på utleveringsstedet som Postnord har i nærheten av din adresse. Ved spørsmål angående din sending må du kontakte Postnord

Priser og betaling

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Carepacks tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

Betalingsvilkår

Kredittid er minst 14 dager fra fakturadato. Næringsdrivende kan, når det indikeres i kassen, tilbys en kredittid på 30 dager fra fakturadato. Faktura sendes sammen med leveransen. I henhold til avtalen med nettbutikken kan fakturaavgift tilkomme.

Hvis betaling unnlates tilkommer et purregebyr på 70,00 kr, samt en forsinkelsesrente på 8,50%.  Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel med nytt purregebyr. Kravet blir deretter sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt ut sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Du får en ordrebekreftelse i det du bestiller varen/abonnement. Sjekk spamfilteret om du ikke har fått den umiddelbart etter bestilling.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte ditt abonnement dersom du ikke har betalt for de to siste CarePacks produktene.

Ansvarsfraskrivelse

Carepacks AS er kun formidler av snacks og mat, og fraskriver seg alt ansvar dersom du ikke skulle tåle produktene, få en allergisk reaksjon eller lignende.

Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger.

Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, men kan benyttes av Selger. Person- og bestillingsopplysninger kan allikevel i tilfeller utleveres etter pålegg fra offentlige etater, eller i forbindelse med kredittsjekk av Kjøper samt oppfølging og inndrivelse av ubetalte fordringer.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet.
Du forplikter seg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.

Scroll til toppen